Wrocław 2011

prawo

Usługi i porady prawne

2013-09-20 | Janina K.

frazy kluczowe: adwokat, biznes, prawnik, prawo, usługi

(...) oferowania pomocy prawnej w sposób ciągły i we wszelkich aspektach swojej działalności ze względu na zakres prowadzonej działalności. Adwokat proponuje w ramach stałej pomocy prawnej:- opracowywanie projektów statutów, regulaminów, umów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,- opiniowanie i opracowywanie umów handlowych pod względem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów klienta, a w (...)