Wrocław 2011

czas wolny

Zamiast boiska

2012-12-03 | Krysia L.

frazy kluczowe: czas wolny, hobby, rozrywka, zabawa

(...) Firma Inter-Flora to producent najwyższej jakości urządzeń na place zabaw. Firma Inter-Flora jako czołowy producent placów zabaw, oferuje swoje urządzenia instytucjom biorącym udział w rządowym programie Radosna Szkoła.  Program Radosna Szkoła 2013 ma pomóc placówkom szkolnym w zakupie placów zabaw, by zapewnić odpowiedni rozwój psychofizyczny młodzieży szkolnej.W (...)